Mobil

42 43 00 12

Email

kontakt@siriusskolen.dk

Åbnnigstider

Lørdag - Søndag kl. 9.00 - 14.00

Hos Sirius Skolen tilbyder jeg coachende samtaler og kurser i forskellige emner. Herunder kan du se lidt om mine coachende samtaler.

Individuelle coachende samtaler

Har du problemstillinger i dit liv, som du har svært ved at håndtere.

Har du porblemstillinger, som du har svært ved at komme videre med?

Gennem samtaler hjælper jeg dit til at udvikle dit fulde potentiale.

Jeg hjælper dig til at blive i stand til at vende dit liv mod en bedre retning.

Samtalerne fungerer som en udviklings- og læringsproces for dig.

Jeg bringer dig derhen, hvor du bliver i stand til at lukke op for dine evner og fulde potentiale. Der hvor du kan tage de vigtige og gode beslutninger.

Jeg fortæller dig ikke, hvordan du sjal handle i en bestemt situation. I stedet støtter jeg dig i at lære.

Coachende samtaler
Coachende samtaler hjælper dig til at slippe dine problemstillinger og finde dit fulde potentiale

Online og telefoniske samtaler

Du kontakter mig først og vi aftaler et tidspunkt, hvor jeg skal ringe dig op på telefon eller Skype /Zoom.
Du fortæller hvilket område, du ønsker, at vi skal tale om. Denne samtale kan vare cirka en halv time eller en time.

Jeg laver både personlig coaching og coaching over telefon og online.

Lidt mere om coachende samtaler og coaching

Jeg interesserer mig specielt for stress, angst, depression, lavt selvværd og manglende selvtillid og for hvad coaching, kan gøre for at afhjælpe netop disse problemstillinger.

Jeg ser også, at vi lever i en tid med utrolig meget fart på i mange områder af vores liv. Derfor tror jeg også, at så mange får stress i dag. Jeg interesse mig meget for hvordan vi kan lære at leve med det – at være i det, da det ofte er et forhold, som vi ikke kan ændre på. Vi arbejder måske på en arbejdsplads med et vist fast antal opgaver og en vis fast opgavemængde. Jeg er derfor interesseret i hvilke metoder, der findes til at vi kan lære at være i dette pres, uden at bukke under for det. Og jeg er interesseret i hvilke forskellige teknikker og redskaber og teori, som kan hjælpe os i vores hverdag med dette pres.

Noget af det, som kan hjælpe os der, er fx at ændre vores måde at anskue bestemt hændelse eller situationer på. Ved at bruge disse teknikker, redskaber og teori åbner vi for muligheder for at blive i stand til at få mere trivsel og glæde ind i vores liv, både vores privatliv og i vores arbejdsliv. Vi vil blive i stand til at forebygge stress og kunne starte på at se mere positivt på livet generelt.

I min coaching vil jeg hjælper dig med at finde frem til hvilke skjulte ressourcer og talenter – og dermed nye muligheder – der findes for dig i dit liv. Jeg vil hjælpe dig med at sætte et mål for, hvordan du når frem til at gøre brug af disse muligheder og jeg vil støtter dig til at nå dette mål.

Mit hoved fokus vil ikke ligge på at bore en masse i din fortid. Måske har du forskellige dårlige oplevelser i din fortid og har svært ved at slippe disse og komme over disse. Vi vil måske finde frem til nogle enkelte vigtige oplevelser i din fortid, som har været med til at skabe dig – og især skabe den historie du fortæller om dig selv i dag. Vi vil berøre disse oplevelser let, men ikke have hoved fokus på dem. I stedet vil vi bruge dem til at påbegynde en ændring af tidligere overbevisninger om dig selv og dit liv. Vi vil sammen skabe nye overbevisninger og dermed et nyt syn på dig. På denne måde findes og skabes der også nye muligheder for dig, som du ikke troede du havde.

 I mit arbejde som coach vil jeg både dele historier, metaforer og case stories, for at inspirerer dig til nye indsigter. Jeg vil også stille dig en masse spørgsmål og bede dig om at gå dybere i udvalgte felter af dit liv og jeg vil støtte dig i at finde den vej, som kan løfte dig fra din nuværende problemstilling og videre frem – frem mod de muligheder, der ligger foran dig.

Jeg vil også inspirere dig til at lave forskellige små eller større ændringer i din adfærd, så du på denne måde vil udvikle dig og se ny positiv progression i dit liv og hermed blive i stand til at skabe en bedre fremtid for dig.

Coaching hjælper dig med at finde en vej
Coaching hjælper dig med at finde skjulte ressourcer og nye muligheder.